''

Ngày 25 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Tổ khối 1,2,3

Cập nhật lúc : 20:56 29/10/2013  

Kế hoạch năm 2013-2014

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  TỔ 1,2,3

Tháng 11 : Năm học: 2013 - 2014


                 Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

     1. Chuyên môn

    a/ Giáo viên:

    - Tuyên truyền giáo dục học sinh hiểu rõ ý nghĩa của truyền thống “Tôn sư trọng đạo”.

    - Dạy học đúng PPCT - đúng chuẩn KT-KN.

    - Chú trọng tìm các giải pháp để nâng cao chất lượng đại trà.

    - Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

    - Tiếp tục kèm cặp học sinh yếu, học sinh có VS-CĐ chưa đạt yêu cầu.

    - Nhắc nhở học sinh ghi vở ghi đầy đủ, trình bày đúng.

    - Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả.

    - Dạy chào mừng 20/11.

    - Thi  giáo viên giỏi  cấp trường dạy theo chương trình ( lịch đăng kí)

   b/ Học sinh :

   - Đi học đầy đủ có ý thức học tập tốt. Học bài và làm bài trước khi đến lớp. Tích tực xây dựng bài. Thi đua  dành hoa điểm tốt. 

   - Thực hiện tốt mọi phong trào của lớp, trường, Đôi đề ra. 

   - Vệ sinh cá nhân sạch sẽ; trang phục đúng quy định. 

  2. Hoạt động khác.

     - Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt các nề nếp  vệ sinh, ra vào lớp. 

    - Hướng dẫn học sinh thực hiện  tốt việc giữ vệ sinh thân thể, vệ sinh trường, lớp sạch đẹp.

    - Trang phục đúng quy định, chơi các trò chơi bổ ích.

 

                                                                          Hương phú, ngày 1 tháng 11 năm 2013

                                                                                              Tổ trưởng

 

 

                                                                                            Lê Thị Hường